کرونا ابهت آمریکا را فروریخت

به گزارش وبلاگ مایکروتاچ، پروفسور نادر انتصار معتقد است که موضوع کرونا باعث تغییر اساسی در نظم کنونی جهانی که مبتنی بر سیستم ارباب و رعیتی است نمی گردد.

کرونا ابهت آمریکا را فروریخت

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ مایکروتاچ، کرونا از سویی باعث شده تا گرایشات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری بیابد و خودیاری(self-help ) از مبانی و اصول اساسی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار گیرد. این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر بعضی کشورها با یکدیگر در مقوله یاری های پزشکی و … شاهد هستیم.

اگرچه کرونا باعث شده تا رویکرد رئالیستی و اصل خودیاری( self-help ) مورد توجه کشورها قرار گیرد اما از سوی دیگر باعث شده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به امنیت که مبتنی بر امنیت دولتی ( state security ) است و اولویت را به امنیت نخبگان حاکم می دهد و موضوع امنیت را صرفاً نظامی می بیند، تعیین شود. از سویی شیوع این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان پساکرونایی به مقوله امنیت انسانی ( human security ) توجه بیشتر نشان دهند و همپوشانی امنیت دولتی با امنیت انسانی بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد.

خبرنگار در تبادل نظر با پروفسور نادر انتصار به آنالیز تأثیر ویروس کرونا بر نظم کنونی جهانی پرداخته که در ادامه آمده است. انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی آمریکاست. وی از کارشناسان برجسته حوزه مطالعات خاورمیانه، مطالعات ایران و اقتصاد سیاسی بین الملل هست.

کرونا چه آثاری بر نظم جهانی کنونی خواهد داشت؟

مهمترین اثر منفی و دراز مدت کرونا روی سیستم اقتصادی جهان خواهد بود. گرچه با توجه به چگونگی برخورد دولت ترامپ و ناتوانی آن در این مورد تا مقداری از ابهت جهانی آمریکا کاسته خواهد شد و فرهنگ قلدر مآبانه آمریکا خدشه پیدا خواهد نمود. ولی من فکر نمی کنم که در نظم جهانی کنونی تغییر عمده ای ایجاد شود و یا اینکه کرونا باعث ایجاد نظم جهانی جدید شود.

اگر بپذیریم نظم کنونی جهانی در بعضی عرصه ها متأثر از نئولیبرالیسم است و در بعضی عرصه ها رفتار کشورها بر اساس رویکرد رئالیستی است، کرونا چه خلاًهایی از این دو مکتب را آشکار ساخته است؟

کرونا اندیشه نئولیبرالیسم بخصوص تأثیر منفی آن در سطح جهانی که مدتها است این شبهه را ایجاد نموده است که بازار آزاد قادر به حل بیشتر مسائل است و دولت باید از مدیریت کشور کنار گذاشته شود یا حاشیه نشین شود را به چالش کشیده است. البته نمی شود اظهار کرد که کرونا به خودی خود رویکرد رئالیستی را تقویت خواهد نمود ولی آنچه مسلم است ما را مجبور خواهد نمود که دگمه ای نئولیبرالیسم را کورکورانه دنبال نکنیم و آنها را طوطی وار تکرار نکنیم.

کرونا از سویی باعث شده تا گرایشات ناسیونالیستی و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری بیابد و خودیاری (self-help) از مبانی و اصول اساسی رئالیسم است مورد توجه کشورها قرار گیرد. این خودیاری را در عدم همکاری مؤثر بعضی کشورها با یکدیگر در مقوله یاری های پزشکی و … شاهد هستیم. ارزیابی شما چیست؟

این درست است که کرونا تا مقداری باعث شده که گرایشات ناسیونالیستی تقویت شده و مرزهای ملی اهمیت ویژه تری بیابد. متأسفانه ما هر روز شاهد افزایش گرایشات تندرو ناسیونالیستی هستیم که باعث عدم همکاری مؤثر بعضی کشورها با یکدیگر در مقوله یاری های پزشکی، تکنیکی و اقتصادی شده است

اگرچه کرونا باعث شده تا رویکرد رئالیستی و اصل خودیاری (self-help) مورد توجه کشورها قرار گیرد اما از سوی دیگر باعث شده تا ناکارآمدی رویکرد رئالیسم به امنیت که مبتنی بر امنیت دولتی (state security) است و اولویت را به امنیت نخبگان حاکم می دهد و موضوع امنیت را صرفاً نظامی می بیند، تعیین شود. از سویی شیوع این ویروس نشان داد اقتصادهای میلیتاریستی هم تأمین کننده امنیت عموم مردم نیست و دولتها باید در جهان پساکرونایی به مقوله امنیت انسانی (human security) توجه بیشتر نشان دهند و همپوشانی امنیت دولتی با امنیت انسانی بیشتر از قبل باشد تا بتوانند بقا داشته باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟

من با این برداشت کاملاً موافق هستم. ظهور دشمنی بدون شکل و صورت مانند ویروس کرونا که مقابله با آن راهکار نظامی ندارد بخوبی نشان داده است برداشت سنتی از فرضیه امنیت نیاز به دوباره بینی دارد.

نه رویکرد رئالیسم و نه نئولیبرالیسم جوابی برای مقابله به این نوع خطرها ندارند. تئوری های رایج در روابط بین الملل و امنیت جهانی نیاز به دوباره بینی و نقد از درون دارند.

اگر معتقد باشیم، نظم جهانی پس از ویروس کرونا دچار تغییرات خواهد شد، آیا به نظر شما این تغییرات اساسی و مبنایی خواهد بود؟ چه مفاهیم و آموزه هایی دچار تغییرات بنیادی خواهد شد؟

گرچه ما شاهد تغییراتی در نظم جهانی پس از ویروس کرونا خواهیم بود، ولی همانگونه که قبلاً به آن اشاره کردم شواهد نشان نمی دهند که این تغییرات اساسی و مبنایی خواهند بود. تغییرات بنیادی تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که سیستم جهانی کنونی که بیشتر شبیه سیستم ارباب و رعیتی است و روی قلدری چند کشور بنا شده است ساقط شود.

منبع : مهر

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "کرونا ابهت آمریکا را فروریخت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا ابهت آمریکا را فروریخت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید